ASS profili za vse primere

Poenostavitev montažnega postopka pri gradnji prijemala

Eden za vse

 

Pri gradnji prijemala za robot so profilni utori Ahilova peta za povezavo sistemov in vgradnih delov.

Spojni sistem pri firmi ASS je v nasprotju z vsemi drugimi sistemi in ima samo eno velikost profilnega utora.

 

x-profili malix-profili

Taka rešitev daje visoko fleksibilnost uporabe in bistveno zniža stroške. Nova profilna izvedba utora na vseh velikostih profilov (vel. 1,2 in 3) poleg velike stabilnosti omogoča tudi manjšo težo profila, manjšo upogljivost tudi ob zelo visoki dinamiki.

Za izdelavo prijemala so na voljo različni sistemi profilov. Vsi imajo prednosti in pomanjkljivosti. Toda vsi se morajo medsebojno povezovati preko profilnih utorov, tako med profili kot med vgrajenimi elementi za prijemanje in odlaganje. Firma ASS je že leta nazaj zavarovala svojo rešitev z lastno konstrukcijo in izdelavo enotnega utora.

 

Dilema se odpre, ko mora uporabnik združevati različne profile, elemente in sestavne dele med seboj. Izvedba ASS vpenjalnih elementov je enotna, celovita in se zato vsi elementi med seboj lahko neomejeno združujejo ali ponovno razstavijo oziroma sestavijo. Izvedba spoja je izvedena tako, da se ne deformira in ne razteza pri obremenitvi, ali celo samodejno poškoduje pri preveč pritrjenem spoju. Konstrukcija profila in spojni utor dajeta idealno rešitev za enostavno montažo ali demontažo.

GWP aplikacija

 

k-profiliNavedena izvedba profilov je tako na področju konstruiranja robotskih prijemal povzdignila firmo ASS v vodilnega specializiranega ponudnika kompletnih sistemov samogradnje vseh vrst elementov za postopke avtomatizacije. Pri tem postopku ni samo velika prednost hiter odvoj, temveč tudi popolna fleksibilnost z maksimalno ekonomičnostjo in samostojnostjo uporabnika.

Sistem spoja se samocentrira in omogoča povezavo tudi z namenskimi obstoječimi elementi pri uporabniku, tako za druge profile, kot tudi za prijemala. Z vidika nabave se sistem nudi kot palični kos v poljubni dolžini. Uporabnik lahko naroči konfekcioniran profil ali pa ga sam dodela z različnimi navojnimi izvrtinami ali prehodi. Konstruktorji pri ASS, pa niso pozabili na posebno močne profile za izvedbo podnožij ali za ekstremno težka prijemala, kjer lahko sedaj uporabniki izberejo sistem K-profilov.                                                                                                                                                                                                                   .

Samogradni optimirani sistemi

L-profiliju-profili

Uporabnik lahko izbira med tremi velikostmi profilnega sistema.
Sistem L-profilov -„Light“-
odgovarja za prenos teže do 1 kg. To je sistem, ki omogoča odjem izdelka tudi v zelo malo odprtem orodju. Sistem X-profilov je prirejen za prenos teže do 10 kg in pokriva 80 do 90% vseh potreb v postopkih brizganja, kakor tudi na ostalih področjih avtomatizirane proizvodnje. V velikostnem razredu 25 mm je dopolnjen z pravokotnimi profili višine 18 in 10 mm. Tako se za robustnejša
prijemala lahko doseže tudi nižja vgradna višina ob enaki nosilnosti in povečani hitrosti gibanja. Čas odjema iz odprte forme, se tako skrajša z manjšim hodom odpiranja, kot tudi s pospešeno hitrostjo odjema, kar lahko tudi do 10% in več skrajša ciklusni čas. Sistem JU-profilov -„Jumbo“– je največji spojni sistem za teže preko 10 kg. Palični profili v dimenzijah 40×40 mm in 40×80 mm so togi, vendar zaradi omenjene posebne konstrukcije za 15% lažji od dosedanjih izvedb. Celovito je kompatibilen s srednjim X in malim Light sistemom z enakim enovitim spojem. Zato se ga velikokrat uporabi kot osnovni nosilec, tudi pri izgradnji majhnega prijemala. Točni podatki so na voljo v katalogu 9/2015 od strani 32-39.